Close
Have any questions? +84 906 858088

Học bổng 2018 – 2019 tại Đại học Concordia (Moorhead, MN)

Với học bổng dành cho sinh viên quốc tế lên đến $25,000/năm học, cùng với khoản trợ giúp tài chính hào phóng, sinh viên quốc tế có thể theo học tại Đại học Concordia với ngân sách $20,000/năm học.

https://www.concordiacollege.edu/admission/international-students/costs-and-financial-aid/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *