Close
Have any questions? +84 906 858 088
4Jan

Nacel Open Door

- 380 Jackson Street, St. Paul, MN 55101 USA

Chúng tôi cung cấp các chương trình trao đổi visa J-1 và F-1 cho sinh viên quốc tế tìm kiếm trải nghiệm tuyệt vời khi sống cùng gia đình chủ nhà. NOD tin tưởng vào việc xây dựng sự hiểu biết thông qua trao đổi văn hóa và giáo dục ngôn ngữ.

Nacel Open Door, Inc. (NOD) được dành riêng để thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế và giáo dục ngôn ngữ thông qua trao đổi sinh viên. Chúng tôi tin rằng điều cần thiết là những người trẻ tuổi phải phát triển nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của họ với tư cách là công dân toàn cầu. Kinh nghiệm trực tiếp trong các nền văn hóa, ngôn ngữ và trường học khác cung cấp môi trường tốt nhất để đạt được những mục tiêu này.

1. Exchange Student Program

Qualified students between the ages 0f 15 and 18 years old are issued DS-2019 forms by Nacel so that they may apply for J-1 visas. Students on this program normally attend American public school, live with a host family and can stay in the USA for a semester or an academic year.

2. Private School Program

The school network has grown to over one hundred schools, all selected very carefully for their academic standings and excellent teachers. Large networks of American host families have been developed, who are ready to receive international students from Asia.

 

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t66.18014-6/10000000_287465395294883_4299349111829692416_n.mp4?_nc_cat=103&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_oc=AQlQNyn58gGFuzckORUSO6NIgkMBJ3rxeLzCfLumPl3apU_es-1ENkJx0f7wPCv-ugY&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=858d69268501118126f0c29bfe3ce278&oe=5CF171E1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *